Pasin virâyeš 19 7  2003

Pârsi bâ zabân-negâre ye Lâtin : Pârsi-negâri.
(Transliteration with Latin characters : Pârsi-negâri).

Kâstihâ ye Shâmlu

In neveshtâr râ be xwânid tâ be binid ke hangâm i ke Shâmlu be siâsat mipardâxt ce gune docâr kâsti mishod. Agar ce nevisande be stâyesh e in kâstihâ mipardâzad (ke xod nshâne ye nâdâni ye in nevisande ast !).

Agar ce ne mitavân be Shâmlu candân xorde greft, cerâ ke in kâstihâ va nâdânihâ târixi (va târixmand) mibâshand. Kâstihâ ye didgâh e Shâmlu az ân e diruz e Irân hastand (zamân i ke dânâi kam-o-bish nâyâb bud), ke emruz niku be cashm mixorand, vagar na xod e mâ diruz kâstihâ ye bas bishtar az inhâ dâshtim. Niku'st ke kâstihâ ye har ruz râ be cashm, va dar cârcub e, hamân zamâne be sanjesh-gari greft, va be ânân i ke dard e pishraft dâshtand âsân greft. Dorost az in ruy ast ke nâdâni ye in nevisande bas bishtar az xod e Shâmlu mibâshad. Aknun, râh e storg e paymude shode dar in cand sâl e pasin mâ râ az zamâne ye Shâmlu bas dur karde ast, va be mâ abzâr e behtar didan, va bâz-shkâftan, e roxdâdhâ râ arzâni midârad (in ke har kas az in abzâr be ce andâze bahre migirad soxan i digar ast).  Bâyad har ce zudtar âmuxt, ve be mardom âmuzând, ke az namâ (zâher) dar gozarand, ve be sanjesg-gari ye ân ce har kas dar cante dârad be pardâzand. än ce Musavi Xoinihâ candi pish goft râ kanâr e soxanân part-az-Donyâ ye in nevisande, agar ce mixwâhad Shâmlu râ "bâlâ" barad, be gozârid. To gui Musavi Xoinihâ Jâme'e-shnâs ast, va u hich-nay-âmuxte !

Bâ in hame bâyad be afzâyam ke hangâm i ke in pâygâh râ pâ minehâdam, be Shâmlu besyâr xoshbin-tar az emruz minegaristam. Dar in sarâ ye do-ruze, mâ râ morâd i nist. Az dar-gozashtan az ostâdân shâd mishavim, agar ce ânân râ, be vizhe dar gostare ye vizhe ye kâr-dân/shnâs-i ye shân, arj minehim. Balâ ye rây zadan dar reshtehâ ye degar, be vizhe dar siâsat va falsafe, dar jehân hame-gir ast, va xod nshâne i az kudaki ye andishe mibâshad. Dar-ham-âmixtan e trâzhâ ye falsafi (honari, andishegi az didgâh e jehâni, ...) bâ ân ce dar zendegi ye har-ruzi, ruzgâr e brun-az-andishe, trâz e siâsi/mardomâni, migozarad hame-gir-tarin bimâri ye rowshan-fekrân e emruz e Irân ast (dar in bâre, shomâ har ruz mitavânid nemunehâ ye besyâr be yâbid, barâ ye nemune be neveshtâr e emruz e Abbâs Ma'rufi be negarid). Dar in barhehâ, shâyad bish az har gostare ye digar, târix (e cand-hazâr-sâle) râ ne mitavân dar xâk kard, yâ ruz-gâr râ yek-ruze zir-o-ru nemud. Ân ce dar Donyâ migozarad bas saxttar az andishe ye cakâme-srâyân ast.

Bâyad afzud ke râsti va rast-kerdâri ye Shâmluhâ, dar in hayâhu ye do-rangi va xod/degar-prasti, kamtar yâft mishavad. Vali xorde-giri va be-pish-ravi âmâj e noxostin e mâ bâyad bâshad.