Pasin virâyeš :  23/12/2004

Rah-namaa ye Paarsi Negaari be Laatin

Bar in barg, tanhâ payâmhâ ye girâ miân e mâ va digarân âvarde shode and.
In payâmhâ bâ zamân ru ye ham anbâsht mishavand.


dar bâre ye Kiârostami

Gisu xânom,

Az xwândan e gozâresh e shomâ shâd shodam. Cand i'st ke gah-gâh be pâygâh e shomâ sar mizanam. Pârsâl Kiârostami râ dar yek dâneshgâh e Pâris didim. Man az candin sâl e pish kârhâ ye u râ donbâl mikonam, cerâ ke ânhâ râ, bâ cegunegi ye bas niku, mitavân be asudegi dar Frânse did. Dar târix e novin, mâ, dar Irân, candân rowshan-andish e vâ-raste na dârim (va in xod be târix bar migardad !), bâyad Kiârostamihâ va Beyzâihâ râ arj nehâd va grâmi dâsht. Ânân pish (a mâ jelowtar) hastand va "zamân" e shân frâ xwâhad rasid. Man in zamân râ candân dur na mibinam.

Âgahi be in ke tâze dar âqâz e yek râh e drâz hastim na bâyad, va na mitavânad, mâ râ delsard konad. Ân ce dar pish (e ru) dârim zibâ'st !

Kâr e xod râ âhesta, gar ce payvaste !, pay girid. Agar ce az nâm i ke bar gozide id "Hanuz" mitavân dar yâft ke xod be in âgah id.

Shâdkâm va kâm-ravâ bâshid,
Xayyâmi !


dast marizâd  be BÂQI

Bâ drud,
 

Az xwândan e goft-o-gu ye shomâ bâ ISNA yeksar in payâm râ barâ ye shâdbâsh be shomâ mifrestam.

Eykâsh degar-andishân ham, ke xod niz pâre i az ânân am, be andâze ye shomâ, yâ hattâ nim e shomâ!, cashm o gush e xod râ bâz minemudand, tâ Donyâ e brun râ, cenân ke hast, va na cenân ke mixwâhand, dar negar  miâvardand.

Râh i bas niku pish pâ dârid va dârim ! Bâ raftan be pâygâh e shomâ didam ke pâre i az neveshtehâ ye shomâ râ na xwânde am, cerâ ke zamân tang ast, be vizhe barâ ye mâ ke dar Frânse hastim. Bâri be zudi az pas i in kutâhi bar xwâham âmad.
 

<>Agar Vâzhe-nâme ye 3-zabâne ye mâ be kâr e shomâ âyad, shâd migardim.
 

Shâdkâm bâshid (bien de plaisirs),
Xayyâmi !


bargardân e srude i az Victor HUGO, pish-ksh i nâciz


be : sitin@hotmail.com

Bâ drud be Yârân e târixi !

Be dânid va âgâh bâshid ke kâr i târixi âqâzide id, va târix kâr e shomâ bozorgân râ arj xwâhad nehâd.

Salâm mâ râ be namâyandegân e shâyeste ye mardom be rasânid, va az barâ ye sepâs, bargardân e srude i az Victor HUGO (http://khayyami.free.fr/paarsii/honar/hugo.htm) râ be shomâ pish-ksh mikonam, tâ dar yâbid ke tâ be ce andâze karestân i storg pish e pâ ye mâ'st, va ce hayulâ ye cand-hazâr-sâle i dahân goshude ast.

Shâdkâm bâshid,
Xayyâmi !
28/10/1382


Payâm be Mohammad Ali Abtahi (http://www.webnevesht.com/)


Bâ drud,

Xwâhesh e man az shomâ in ast ke salâm va drud e mâ râ
be namâyandegân e del-âvar be rasânid.

In yâfte ye xod râ be ânhâ pishksh mikonam tâ be zharf-andishi be pardâzand  va
agar xwâstand ân râ be kâr girand :

"Be soxan guy dehim, na be soxan-guy !"

Shâdkâm bâshid,
Xayyâmi !
25/10/82

-------- Message original --------
Sujet: Zan o "qorme-sabzi" !
Date: Sat, 20 Sep 2003 10:49:56 +0200
De: Xayyami <khayyami@free.fr>
Pour: shadisadr@womeniniran.comRah-namaa ye Paarsi Negaari be Laatin : http://khayyami.free.fr/paarsii/peymaan_e_negaaresh.htm
Bâ drud,

Con hamiše, az xwândan e "dast-poxt" e šoma (Yâs e Now, 29/6/82) safâ kardam.
Äyâ "Pierre Bourdieu" râ mišnâsid ? (agar ce dar Irân candân šnâxte šode nist, be baxš e Dânešhâ dar http://khayyami.free.fr/paarsii/pasand.htm be negarid, bargardânhâ niz candân xub nistand.) Bâri u pâ ye candin "bar-andišide" (vâže i ke man barâ ye "concept" bar gozide am) râ be dâneš-hâ ye Ensâni bâz kard ; yeki az ânhâ "zur-varzi ye namâdin" (frâz i  ke man barâ ye "violence symbolique" bar gozide am) mibâšad. In bâz-škâfi râ az vâže-nâme (zir e violent) âvarde am   :

" violence symbolique " : formes de dominations qui s'exercent avec la collaboration inconsciente des dominés

ke bargardân e ân cenin ast :

"zur-varzi ye namâdin" : gunehâ ye ciregi/carbandegi ke bâ ham-kâri ye nâ-âgâhâne ye pâin-dastân be kâr grefte mišavand.

Bourdieu niku miškâfad ke cegune barâyand e in zur-varzi in ast ke pâin-dast soxanân (va andišehâ) e bâlâ-dast râ hamcon andiše ye xod bâz-gu mikonad !
In bozorg-mard nâma (ketâb) i be nâm e "domination masculine" dârad. Bargardân e ân be Pârsi (man dar hâl e bargardândan e kâr e bonyâdin e u hastam), yâ dast-e-kam xwândan e ân be Englisi barâ ye zanân (va âzâd-mardân) e "dast-andar-kâr", mitavânad besyâr sudmand oftad.

šâdkâm bâšid,
Xayyâmi !
http://khayyami.free.fr/

spâs az neveshtâr e shomâ

be : soheilavahdati@yahoo.com

Neveshtâr e shomâ (http://www.womeniniran.org/82/article/07=06-article.htm) porbâr va sanjide bud. Shomâ ma'râ yâd e gofte ye yek bozorg-vâr e Frânsavi (Diderot yâ Fourier ?) andâxtid ke migoft :

"dar har jâ, daraje ye (nehâdine shodan e) mardom-sâlâri râ az ân ce bâ zanân mishavad bâyad sanjid."

Bâ grâmi-dasht e kâr e arzeshmand var har-ruzi ye shomâ.


Spâs e frâvân az ân ce dar bâre ye Bâbak neveshtid


be : mazdakbamdadan@arcor.de

Az xwândan e neveshtâr e shomâ, http://www.iran-emrooz.de/maqal/bamdad820415.html, shâd gashtam. Shayâd az didan e ân ce mâ cand i pish be negâresh dar âvardim shâd gardid :

http://khayyami.free.fr/parsi/siasi/mazdak_babak.htm

Farhixtegân, dar Irân va degar jâhâ, râh va kâr i drâz pish e ru dârand.

Sar-boland  va Shâd-kâm bâshid,
Xayyâmi !
http://khayyami.free.fr/Sepâs az "Yâs e Now"

De: "Khayyami" <khayyami@free.fr>
Ŕ: <Info@yaasnow.com>
Cc: <shadi@womeniniran.com>
Objet: Spâs az goft-o-gu bâ "Shahâb-ed-din Farroxyâr"
Date: 07/05/2003 11:01

Bâ drud,

Spâs e bi-pâyân e man râ barâ ye goft-o-gu bâ âqâ ye Shahâb-ed-din Farroxyâr, ruye ye 8, Yâs e Now 17/2/82, be pazirid. Xwâhesh e man in ast ke in payâm râ be ishân be rasânid. Shâyad az didan ham-andishân e xwish andaki shâd gardad, ham-cenân ke man shodam !).

Shnidân ârâ va âvandhâ ye in cenin farhixtegân, bâyad bishtar shavad tâ mardom dar yâband ke mâ bâ târix sar-o-kâr dârim : soxan az gosastan e bandhâ ye hazârân-sâle ast. Bandhâ, didani va nâdidani, i ke tak-tak e mâ râ dar canbare ye xod greftâr dârand.

Az in ruy shâyeste ast ke arzesh e kâr e bozorgân i con Xânom e Shâdi Sadr niz niku bâz shnâxte gardad.

Shâdkâm bâshid,
Be omid e ruzhâ ye behtar

Xayyâmi !
http://khayyami.free.fr/


sanjesh-gari bar "Marg e yek goftemân"

Be aakrami@hotmail.com <aakrami@hotmail.com>


04/05/2003 11:08

Bâ drud,

 

Payrow e neveshte ye shomâ "Marg e yek goftemân":

 مرگ يك گفتمان-علي اكرمي

 

1) Bar vâzh e ân ce neveshte id, man bar ân am ke "marg e bonyâd-grâi ye Masihi" dar Bâxtar-zamin hic "zud-ras" na bud, cerâ ke dar drâznâ ye dast-e-kam 5 sade hesâbi raside va poxte shode bud.

 

2) Miân e 2 bonyâd-grâi i ke shomâ be miân kshide id, yek degar-budegi ye pâyei hast, ke az cashm e shomâ shâyad panhân mânde bâshad : bonyâdgrâi ye kâtuziân (rowhâniân) dar tan-o-jân e tak-tak e mâ (va niâkân e mâ) rishehâ davânde ast. Behtarin nemud e ân pedar/mard sâlâri mibâshad, ân râ dast-e-kam na girim.

 

"xwâste va ârezu ye xod râ be jâ ye ân ce be râsti dar Donyâ migozarad" (bargardân e in masal e Frânsavi : "prendre ses désirs pour la réalité") hic greh i az pâ ye mâ ne migoshâyad.

Cenin be negar e man miâyad ke shomâ pâyân e ciregi ye yek goftemân, ân ham tanhâ nazd e baxsh e kucaki az rowshan-andishân, râ bâ marg e in goftemân yeki grefte id.

 

Shâdkâm bâshid,
Xayyâmi !


Be  <amir.mombeini@chello.se>

Objet: Spâs az neveshtâr va yek xorde-giri ye kucak !

Date: 03/04/2003 09:36

Bâ drud,

Bâ spâs az neveshtâr e bâ-arzesh e shomâ (http://www.mellimazhabi.org/news/042003news/0304hezbe-sabzha.htm), yâd-âvari ye yek nokte ye kucak râ bâyeste didam :

Dar in ke, dast-e-kam pâre i az, bâvarhâ ye Dini dar baxsh e pâydâr migongand do-del am, yâ behtar ast be guyam ke mâ drost dar barhe i az târix e xod hastim ke baxsh e bozorg i az bâvarhâ ye Dini, az zharfâ be ru (ye âb) âmade and, va drost az in ruy ke namâyân gashte and, âsântar be zir e porsesh rafte and, va bish az in xwâhand raft.

In ke ce andâze az in bâvarhâ az zir e tâziâne ye (pishraft e nâ-gozir va nâ-goriz e) mardomân jân be dar mibarad râ tanhâ âyande nshân xwâhad dâd.

Be har gune, nâdâni va nââgâhi ye baxsh e bozorg i az "rowshan-andishân" e (bishtar) brun-marzi nâ-baxshudani-tar az tude ye mardom mibâshad. Agar ce in padide râ niz mitavân shkâft va, bâ bahre-giri az dânesh e novin, "dar-yâft".

Shâdkâm bâshid,
Xayyâmi !
http://khayyami.free.fr/
P(as).N(âme/eshte) : in payâm, va pâsox e shomâ agar pâsox i be dehid, dar Payâmhâ xwâha(n)d âmad.


be omemarian@hotmail.com <omemarian@hotmail.com> 13/01/2003 10:23

Dard e hazâr-sâle !

Bâ drud be dust e javân,

(Con mitavânestam pedar e to bâsham, "shomâ" râ "to" minâmam)

Neveshte ye del-suz va jân-xrâsh at, 12/1/2002,  râ xwândam, bâ in hame bar ân am ke az zamân e muye, bar ân ce zar-prastân va zur-guyân bar sar e in mardom (âvarde va) miâvarand, gozashte ast.

Agar barâyand e ân ce inhâ mikonand tanhâ in bâshad ke cashm e kasân i con to be ru ye Giti bâz gardad, va shomâ be did i dorost (be Zendagi, Târix, Xomeyni va ...) be rasid, in hic kam rah-âvard i nist !

 Shomâ zendagi râ dar pish e ru dârid. Va hic ciz bâlâtar az ân nist.

 Agar in Pardis e nâciz tanhâ hamin râ be shomâ javânân be âmuzad, be âmâj e xod raside ast. Dar ân be gard va bi âmuz ke bar ru ye pâ ye xod be isti. Be dân ke barâ ye farzandân i con to ast ke dast-be-kar e kâshtan e deraxtân e in Pardis shode am.

 Agar mâ nâdân budim, bâyad az xod va Shâhân (va pâdowhâ ye ânân) xorde girim. Didgâh e andish-mandâne mitavânad be mâ yâri dehad tâ roxdâdhâ ye ruzâne râ dar cârcub e bâyaste va dar-xor be nehim. Agar midânesti ke bâra ye "Mardomsâlâri" bozorgân e andishmand e Bâxtar (con Diderot, Voltaire va ...) ce dardhâ i râ be jân xaride and, nik dar miyâfti ke cerâ in râh, be gune i ke xod e mardom (e in marz-o-bum) bâyad bi yâband, va bar gozinand !, bâyad paymude shavad.

 
Shâdkâm bâsh va tâ mitavâni xosh be zi !,
Xayyâmi !


Be dadbak@yahoo.com <dadbak@yahoo.com>

Cerâ zendagi mikonim ?

Bâ drud,

 

Az xwândan e neve]târ e farhixte va porbâr e ]omâ dar "Gooya" ]âd ga]tam.

 

Frâmu] na konim ke mâ pâre i az in zamin e kucak im, va now-âvarân ham-aknun niz dar car-gu]e ye ân dar kâr va peykâr and. Cenin ast ke nabâyad har ce aknun anjâm mi]avad râ dur rixt ! Barâ ye nemune, tanhâ soxan goftan az Nelson Mandela basande mikonad.

 

Be har gune, agar be pardis e mâ sar i be zanid (http://khayyami.free.fr)  dar miyâbid ke mâ, be andâze ye tavân e nâciz e xod, dar pey e pâsox-guyi be porse] e ]omâ bar âmade im :

 

In kâm-giri az in zendagi ye 2 ruze ast ke mâ râ be kâm dâdan be digarân, ham-aknuniân va âyandegân, va na tanhâ ensânhâ ke hame ye sre]t, delgarm mikonad.

 

Shomâ râ be xwândan e cakâme i az Victor Hugo http://khayyami.free.fr/paarsii/honar/hugo.htm ke be zharfâ ye kâr pey borde bud, frâ mixwânam.

 

šâdkâm bâšid,
Xayyâmi !

 


Be Pâygâh http://www.emrooz.org/index.htm : (17/7/02)

Khosh-âmad va pishnhâd barâ ye Pârsi-negari

Bâ drud,

Va xo]âmad be gostare ye "târnamâ" ye jahâni, Internet, dar neve]târ e Âqa ye "Alavi-tabâr" didam ke "oligarchie" râ be "gruh-sâlâri" bargardânde and. Va\e ye tiztar "andak-sâlâri" mibâ]ad.

 

Dar râh e bumi kardan e Dâne]hâ, takâpu barâ ye Pârsi-nâgari râ bâyad arj nhâd. Az in suy, cand i ast ke mâ, cand "2-3-zabâne"hâ ye irâni-frânsavi dast be kâr e pardâxtan be vâ\e-nâme i ]ode im, tâ ân jâ ke dar tavân e mâ'st, vâ\ehâ ye "xradvarzâne" va nâzok pi]nhâd konim. (be Vâzhe-gân, va "olig_" dar Vâzhe-nâme be negarid)

 

}âyad in nâciz be kâr e ]omâ âyad ! Bâ xordegirihâ va pi]nhâdhâ ye xod, agar mâ râ dar virâye] e ân yâri konid ]âd mi]avim.


be "Ruh", ruye 3, "Nowruz" 10/4/81

Bâ drud,

Con porsesh e shomâ (ruye ye 3, "Nowruz" 10/4/81) râ "râst-guyâne" yâftam, bar ân shodam ke shomâ râ be xwândan e neveshtârhâ ye xod, be vizhe dar http://khayyami.free.fr/paarsii/dar-gaah.htm be xwânam.

Az nshânehâ ye pishraft e keshvar dar in 25 sâl, gozashtan az sâde-negarihâ ye Shariatihâ (Sorushhâ ...) bude ast. Ham-sanji miyân Bani-Sadr va Khâtami drâzi ye râh e peymude shode râ be mâ minamâyânad ! (Be neveshtâr dar bâre ye "yadgârhâ ye Monrazeri" niz be negarid.)

Tâ be ân jâ ke mitavân goft ke "Hanâ" ye "Melli-Mazhabi" niz dar drâz-zamân rang i barâ ye farhixtegân na xwâhad dâsht. "Melli" rishe dar "nezhâd-prasti" va "Mazhabi" dar "xushe-grâi" (Fashism) dârand. Be in gune ke pâyân e andishegi ye ânhâ jodâsâzi ye Mardom bar pâye ye "xodi/nâxodi" ast.

Mâ mânde im va in "pendâr-grâi ye târixi" be nâm e Xodâ ! Nâm e shomâ niz (Ruh) dar in zomre (pendâr-grâi) migonjad !
 
Bozorg-dâneshmandân i con Râzi va Xayyâm hanuz dar Âyande, va na tanhâ Irân ke Donyâ,  jâ dârand.

Ruz i ke tudehâ dar Irân Bozorg-mardân râ dar-yâband dir-o-dur nist ! Candin sâl dar peymâne ye yek Diyâr nâciz ast ! Bahre-kshi az pâre ye pas-oftâde ye Donyâ jelow ye frâyand e âgâhi dar keshvârhâ ye "pish-rafte" râ greft (be cakâm ye Victor Hugo be negarid tâ be binid ke âgâhân dar in jâhâ kam na budand !), aknun jâ ye digar i barâ ye bahre-kshi barâ ye keshvarhâ i con Irân na mânde ast ! Be in gune, âgâhi ye mâ be âgâhi ye digar setam-didegân peyvand xorde ast.

Be pazirim ke nââgâhi ye Târixi dar tak-tak e mâ rish davânde ast. Be kâr e pazhuheshi be pardâzim.

Payâm e Nowruzi

Ze ku ye yâr miâyad nasim e bâd e Nowruzi.
Az in bâd a'r madad yâbi, cherâq e del bar afruzi.
...
Soxan dar parde miguyam : ze xod con qonce birun ây
Ke bish az 5 ruz i n'ist hokm e Mir e Nowruzi.
...
Be row mey nush o rendi varz o tark e zarq kon ey del
K'az in behtar ajab dâram tariq i gar biy âmuzi.

Tariq e kâm-baxshi cist ? - Tark e kâm e xod goftan !*
Kolâh e sarvari ân ast k'az in tark bar duzi.

*[Rowshan ast ke "kâm-baxshi" (be digarân) hicgâh bâ "Tark e kâm e xod goftan" miyâne i ne mitavânad dâshte bâshad ! Cenân ke gâm e noxost barâ ye duxtan e "Kolâh e sarvari" niz âqâzidan az hamin "tark" (baxshhâ va suzhâ ye kolâh) ke dar dast-ras, va brun ze andishe ye mâ'st, mibâshad.]
...

hâfez e Shâmlu, qazal e 462